h موضوع این هفته برنامه مناظره شبکه یک - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

موضوع این هفته برنامه مناظره شبکه یک,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,موضوع این هفته برنامه مناظره شبکه یک,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,موضوع این هفته برنامه مناظره شبکه یک

موضوع این هفته برنامه مناظره شبکه یک

مواد مخدر و آسیب‌هایی که به جامع زده است، تعداد معتادان کشور و متولیان مبارزه با مواد مخدر موضوع این هفته مناظره است.

مهمان های مناظره این هفته هنوز قطعی نشده‌اند اما بدیهی است حضور یک یا چند مسئول مرتبط با مبارزه با مواد مخدر در برنامه حضور داشته باشند.

مناظره کاری از گروه اقتصادی شبکه یک است که به تهیه کنندگی سعید نبی جمعه ها ساعت ۱۷:۴۰ از این شبکه پخش می‌شود.

15 آبان 1392