h سهم خواهی عجیب اصلاح طلبان از استانداری همدان ! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

سهم خواهی عجیب اصلاح طلبان از استانداری همدان !,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,سهم خواهی عجیب اصلاح طلبان از استانداری همدان !,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,سهم خواهی عجیب اصلاح طلبان از استانداری همدان !

سهم خواهی عجیب اصلاح طلبان از استانداری همدان !

به گزارش ظهور12 به نقل از کیهان : پس از سهم‌خواهی معترضانه اصلاح‌طلبان یزد، اصلاح‌طلبان همدان نیز از استاندار منصوب دولت ابراز نارضایتی کردند.

در بیانیه‌ای که با عنوان «شورای هماهنگی احزاب و گروه‌های 14 گانه[!؟] اصلاح‌طلب استان همدان در سایت‌های افراطیون منتشر شده، گفته که استاندار معرفی شده اصلاح‌طلب نیست و استاندار باید از میان یکی از افراد پیشنهادی این شورا انتخاب می‌شد! در این نامه ادعا شده «شورا افراد متعددی را معرفی کرد و یکی از افراد معرفی شده تا مرز تصدی امر پیش رفت، که متاسفانه علیرغم شایستگی و کارنامه درخشان شخصیتی و مدیریتی، متولیان امر هیچ توجهی به نقطه نظرات و حساسیت‌های مطرح شده از جانب احزاب و گروه‌های سیاسی- صنفی اصلاح‌طلب ننموده، و در خلأ ایجاد شده، گزینه‌ای با سابقه مدیریت در دولت گذشته که سنخیتی با جریان اصلاح‌طلبی نداشته را به عنوان استاندار معرفی نمودند.

گفته می‌شود افراطیون مدعی اصلاحات با وجود به دست آوردن پست‌های بسیاری در دستگاه‌های دولتی و از جمله استانداری‌ها، سیاست تبلیغاتی را بر حفظ موضع طلبکاری خود- سهم ما کم است!- و بدهکار کردن همواره دولت گذاشته‌اند تا بدین ترتیب از یک سو امتیازات بیشتری دریافت کنند و از سوی دیگر چنین القا کنند که دولت، مطلوب آنها نیست و بنابراین پاسخگوی عملکرد آن نیستند!

14 آبان 1392