h کتاب زبان انگلیسی پس از 27 سال تغییر خواهد کرد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

کتاب زبان انگلیسی پس از 27 سال تغییر خواهد کرد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,کتاب زبان انگلیسی پس از 27 سال تغییر خواهد کرد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,کتاب زبان انگلیسی پس از 27 سال تغییر خواهد کرد

کتاب زبان انگلیسی پس از 27 سال تغییر خواهد کرد

مدیر گروه زبان‌های خارجی دفتر تالیف کتاب‌های درسی گفت: کتاب‌های زبان ۲۷ سال بود که تغییر نکرده بودند اما با تغییر رویکرد و روش‌های تدریس تقویت مکالمه را مدنظر داریم و از همان جلسه نخست الفبا را آموزش نمی‌دهیم.

به گزارش تسنیم : آموزش و پرورش این روزها با آگاهی از ناکارآمدی روش‌های آموزش زبان در مدارس شیوه جدیدی را در پیش گرفته است به گونه‌ای که برای پایه جدید هفتم به جای کتاب آموزشی شاهد بسته آموزشی هستیم و دیگر محور آموزش گرامر نیست بلکه این روزها مکالمه در مدارس حکمرانی می‌کند.

29 مهر 1392