h درخواست کروبی از حسن روحانی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

درخواست کروبی از حسن روحانی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,درخواست کروبی از حسن روحانی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,درخواست کروبی از حسن روحانی

درخواست کروبی از حسن روحانی

ظهور12 : فاطمه کروبی٬ در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی٬ رییس جمهوری اسلامی ایران٬ از وی خواسته تا در راستای سوگند آغازین خود به قانون اساسی و پاسداری از اصول آن، مبنای حقوقی رفتارهای صورت گرفته با همسرش را از مقامات مسئول جویا شود.

روز نو در ادامه نوشت: همسر مهدی کروبی می گوید:‌ وضعیت جسمی مهدی کروبی به گواه پزشک دستگاه امنیتی به خاطر محرومیت از نور و هوای آزاد به شدت آسیب دیده است.

در پایان این نامه٬ خانم فاطمه کروبی به پیامی از مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی اشاره می کند. مهدی کروبی در این پیام خطاب به رییس جمهور ایران آورده است: قدر مردم و حمایت آنان را بدانید، حال که خداوند عنایتی کرده از آرای‌شان پاسداری کنید، سعی کنید حقوق ملت- اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی اجرایی شود.

28 مهر 1392