h عکس های خانوادگی شهید ابراهیم همت - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس های خانوادگی شهید ابراهیم همت,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس های خانوادگی شهید ابراهیم همت,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس های خانوادگی شهید ابراهیم همت

عکس های خانوادگی شهید ابراهیم همت

عکس های خانوادگی شهید ابراهیم همت

ظهور12 : داشتن یک عکس یادگاری با سردار شهید محمد ابراهیم همت برای هر سرباز جنگی در دفاع مقدس یک ارزو بود اما وی با اینکه فرمانده ای مقتدر بود ، پدری مهربان برای خانواده اش بود

فرزندان سردار شهید محمد ابراهیم همت: محمد مهدی همت و مصطفی همت

عکس یادگاری حاج همت با فرزندش محمد مهدی همت

عکس یادگاری حاج همت با فرزندش محمد مهدی همت

28 مهر 1392