h پشت پرده وهابیت در شبکه های نور، وصال، وصال حق و کلمه - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پشت پرده وهابیت در شبکه های نور، وصال، وصال حق و کلمه,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پشت پرده وهابیت در شبکه های نور، وصال، وصال حق و کلمه,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پشت پرده وهابیت در شبکه های نور، وصال، وصال حق و کلمه

پشت پرده وهابیت در شبکه های نور، وصال، وصال حق و کلمه

ظهور12 : آنچه شبکه هایی چون نور، وصال، وصال حق و کلمه به بیان آن می پردازند عقیده عموم اهل سنت نیست بلکه ایشان در صددند تا نظرات محمد عبدالوهاب را به عنوان عقاید اهل سنت بیان و در عقاید اهل سنت واقعی انحراف ایجاد کنند.

به گزارش رسا، آنچه شبکه هایی چون نور، وصال، وصال حق و کلمه به بیان آن می پردازند عقیده عموم اهل سنت نیست بلکه ایشان در صدد هستند نظرات ابن تمیمه و محمد بن عبدالوهاب را به عنوان عقائد عموم اهل سنت بیان کرده، در عقائد اهل سنت واقعی انحراف ایجاد نموده و از طرفی به این طریق بین شیعه و سنی اختلاف بیندازند.

 این شبکه ها در برنامه هایی همچون «نهضت احیاگری محمد بن عبدالوهاب» و «منهاج السنة» به توضیح و تشریح عقائد و کتب محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه می پردازند و شبهاتی که در برنامه ها به عقاید شیعه وارد می کنند در واقع شبهاتی است که ابن تیمیه و شاگرد وی محمد بن عبدالوهاب مطرح نموده اند. این در حالی است که بسیاری از علمای اهل سنت با عقائد ایشان مخالفت نموده و تابعین محمد بن عبدالوهاب تنها گروه کوچکی از اهل سنت را تشکیل می دهند که به وهابیون معروف می باشند.

 برای تشریح این موضوع به صورت مصداقی، موضوعی مانند توسل را مورد بررسی قرار می دهیم که ابن تیمیه برخی از انواع آن را حرام دانسته است و این شبکه ها در برنامه های متنوع و با بیان های مختلف به نقد آن پرداخته و آن را شرک و خروج از اسلام معرفی می نمایند.

 کارشناس شبکه نور در برنامه «یکتاپرستی در قرآن» ادعا می کند که گفتن یا علی به منزله پرستیدن حضرت علی علیه السلام و خروج از اسلام است. و می افزاید اگر کسی چنین چیزی بگوید علی علیه السلام را پرستیده و از آیین پیامبران که اسلام است خارج گشته و مشرک شده است.

شبکه وصال حق نیز چندین ساعت از برنامه «بازسازی اندیشه» را به بررسی موضوع توسل اختصاص داده و احادیث وارد شده در این موضوع را جعلی و موضوعی و ضعیف بیان می کند. (موارد فوق تنها نمونه هایی از فعالیت این شبکه ها در معرفی توسل به عنوان شرک و خرافه است.)

این در حالی است که تعداد زیادی از علمای بزرگ اهل سنت قائل به توسل هستند و با دلایل متقن به اثبات صحیح بودن مساله توسل پرداخته اند.

در ذیل اسامی برخی از پیـــــشوایان بزرگ و  حافظان اهل سنت و نظر ایشان در مورد توسل ذکر می گردد.

 1- امام محمد غزالی: ایشان از نظر علمی از بزرگترین و سرشناس ترین علمای تاریخ اسلام هستند و به عنوان یک صوفی واقعی در جای جای تألیفاتشان قائل به توسل اند. ایشان در یکی از رساله های خویش بابی جدا در مورد توسل دارند و با دلایل شرعی توسل را جایز دانسته اند.

2-حافظ ابوبکر بیهقی درکتابش به نام«دلائل النبوة» داســــــتان توسل آدم و غیر او را آورده  است.

3-امام جلاالدین سیوطی از بزرگترین عالمان اهل سنت در کتابش «الخصائص الکــــــبری» و چندین کتاب دیگر توسل حضرت آدم را بیان می کند.

4- امام حافظ ابو عبدالله الحاکم در کتاب «المستدرک»  داستان توسل آدم به حضرت رسول صلوات الله علیه را ذکر کرده است.

5-امام حافظ قاضی عیاض درکتابش به نام «الشـــــفا فی الــــتعریب بحقوق المصطفی» درباب زیارت و باب فضل النبی،بسیاری از این احادیث و وقایع را نوشته است.

6- امام مفسر قرآن ابو عبدالله قرطبی در تفسیر آیه «ولـــــو أنهم إذ ظلمواأنفسهم»د ر جلد5صفحه 265 نیز توسل را جایز دانسته و آنرا تـأییدکرده است.

7-علامه احمد شهاب الدین خفاجی در کتابش شرح شـــــــفا به نام«نسیم الریاض» موارد زیادی ذکر کرده است.

8-امام حافظ قسطلانی در کتابش به نام «مواهب اللدنیه» در مـــــقصد اول.

 9- علامه شیخ محمد عبدالباقی زرقانی در شرح مواهب جـــــــلد 1صفحه 44.

10-امام شیخ الاسلام ابو زکریا یحی نووی در کتابش بنام «ایــــضاح» در باب ششم صفحه 498 .

11-علامه ابن حجرهیتمی مکی در حاشیه برکتاب ایضاح صـــــفحه 499، ایشان هم چنین در این باره یک کتاب مستقل به نام«الجوهر الــمنظم»دارند.

12-حافظ شهاب الدین محمد بن محمد بن جزری دمشقی در کتابش به نام«عدةالحصن الحصین»در بحث فضیلت دعا.

13-علامه امام محمد بن علی شوکانی در کتابش به نام «تــــــــحفةالذاکرین» صفحه161.

14-علامه امام محدث علی بن عبدالکافی السبکی در کتابـــش به نام«شفاء السقام فی زیارت خیر الأنام».

15-شیخ احمد سرهندی ملقب به امام ربانی در کتاب مکتوبات خود قائل به توسل اند.

16- حافظ ابن حجر عسقلانی ، درکتاب «فنح الباری جلد 2صفحه 495« داستان آمدن آن مرد اعرابی  بر قــــــبر حضرت رسول صلوات الله علیه و  توسل به ایشان را ذکر نموده و سند آن را صحیح دانسته است بیان نموده است.

17- امام ابوالقاسم قشیری مفسر سرشناس صاحب رساله ی قشیریه.

18-امام فخر رازی از بزرگترین مفسران قرآن در چندین قسمت تألیفاتش اشاره به جواز توسل دارد. خواندن دقیق تفسیر فخر رازی مبین این موضع می باشد.

19- حافظ ابوالفرج ابن جوزی در کتاب خود بــــنام«الوفاء»

20-حافظ عماد الدین ابن کثیر درتفسیرآیه «ولـــــو أنهم إذ ظلمواأنفسهم» داستان گفتگوی عتبی با یک نفر عرب که به خدمت قـــــــبر پیغمبرصلی الله علیه و سلم آمد و از او شفاعت طلبید وهیچ گونه اعتراضی از او نگرفت و همچنین قصه توسل آدم را در کتابش به نام «البدایة والنــــــــهایة» در جلد 1صفحه 80  آورده است. به علاوه در جلد 1صفحه 91  همـــــان کتـاب گفته است که اسناد داستان توسل عرب به قبر حضرت رسول صــحیح می باشد.

21- شهاب الدین رملی در بسیاری از تألیفاتش به توسل معتقد می باشد.

22- امام شیخ نورالدین قاری، معروف به ملا علی قاری در شـــــرحش برشفا  موارد بسیار آورده است.

23-امام نسفی صاحب کتاب «شرح عقاید اهل سنت» که از معتبر ترین کتب اعتقادی در حوزه های اهل سنت است نیز قائل به توسل هستند.

28 مهر 1392