h خوابیدن باعث دفع مواد سمی مغز میشود - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

خوابیدن باعث دفع مواد سمی مغز میشود,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,خوابیدن باعث دفع مواد سمی مغز میشود,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,خوابیدن باعث دفع مواد سمی مغز میشود

خوابیدن باعث دفع مواد سمی مغز میشود

ظهور12 : محققان آمریکایی به درون مایع مغزی- نخاعی موش ها رنگ تزریق کردند و در حالی که بر فعالیت های الکتریکی مغز موش ها نظارت داشتند، گردش مایع مغزی را مشاهده می کردند.

آنها دریافتند که هنگامی که موش ها در حالت ناخودآگاه خواب و یا بی هوشی به سر می برند،جریان مایع مغزی- نخاعی سریع است،اما زمانی که موش ها بیدارند مایع مغزی- نخاعی به سختی جریان دارد.این مطلب نشان می دهد که فضای بین سلول های مغز در حالت هوشیاری و ناهوشیاری تغییرات زیادی با هم دارد.

محققان با فرستادن الکترود به درون مغز موش ها دریافتند که در زمانی که موش ها به خواب می روند و یا در حالت بی هوشی قرار می گیرند،فضای درون مغزی آنها تا میزان ۶۰ درصد افزایش می یابد. آنها همچنین پروتئین بتا آميلوئيد را به درون مغز موش ها تزریق کردند.این پروتئین که با بیماری آلزایمر ارتباط دارد زمان خوابیدن موش ها سریع تر از مغز آنها ناپدید شد.این مطلب نشان می دهد که خوابیدن،مولکول های سمی مغز را از بین می برد.

27 مهر 1392