h سعید حدادیان از روحانی هم زهر چشم گرفت - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

سعید حدادیان از روحانی هم زهر چشم گرفت,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,سعید حدادیان از روحانی هم زهر چشم گرفت,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,سعید حدادیان از روحانی هم زهر چشم گرفت

سعید حدادیان از روحانی هم زهر چشم گرفت

سعید حدادیان از روحانی هم زهر چشم گرفت

سعید حدادیان از مداحان خوشنام و معروف ایرانی که در بین حزب اللهی ها از محبوبیت زیادی برخورد است در تذکری کاملا انتقادانه نسبت به دولت رئیس جمهور یازدهم ، به وی درباره معرفی و انتصاب توفیقی با توجه سابقه سیاسی وی هشدار داد.

وی با اشاره به امکان معرفی دکتر توفیقی به مجلس به عنوان وزیر علوم گفت : به آقای روحانی تذکر می دهم که اگر افراد فتنه گر را معرفی نمایید دودش به چشم خودتان می رود.

وی همچنین مجلس را تهدید کرده و گفته نمایندگان اگر این فرد را تایید کنند نان در شراب زده اند و خورده اند.

27 مهر 1392