h حجاب نداشته نیکی کریمی در مجالس + تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

حجاب نداشته نیکی کریمی در مجالس + تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,حجاب نداشته نیکی کریمی در مجالس + تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,حجاب نداشته نیکی کریمی در مجالس + تصاویر

حجاب نداشته نیکی کریمی در مجالس + تصاویر

حجاب نداشته نیکی کریمی در مجالس + تصاویر

مدتهاست که وضعیت حجاب در بازیگر چه مرد و چه زن اوضاع ناجور و خرابی را داشته است . تصاویری که از آنها در سفرهای شان منتشر میشود واقعا ناراحت کننده است که الگوی معروف یک کشور اسلامی با چنین پوششی در مجامع عمومی ظاهر شود . امیدواریم روزی برسد که این عزیزان هموطن متوجه نوع پوششان بشوند .

21 شهریور 1392