h قیمت خودروهای پورشه در بازار ایران - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

قیمت خودروهای پورشه در بازار ایران,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,قیمت خودروهای پورشه در بازار ایران,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,قیمت خودروهای پورشه در بازار ایران

قیمت خودروهای پورشه در بازار ایران

قیمت خودروهای پورشه در بازار ایران

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

کایمن S

365,000,000

---

باکستر S

405,000,000

---

911 جدید

1,220,000,000

---

کایان 6 سیلندر

745,000,000

---

کایان 8 سیلندر توربو

1,140,000,000

---

کایان 8 سیلندر

900,000,000

---

پانامرا 8 سیلندر توربو

1,150,000,000

---

پانامرا 8 سیلندر

890,000,000

---

پانامرا 6 سیلندر

750,000,000

21 شهریور 1392