h عکسی از 11 سپتامبر که جاودانه شد/تصویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکسی از 11 سپتامبر که جاودانه شد/تصویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکسی از 11 سپتامبر که جاودانه شد/تصویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکسی از 11 سپتامبر که جاودانه شد/تصویر

عکسی از 11 سپتامبر که جاودانه شد/تصویر

عکسی از 11 سپتامبر که جاودانه شد/تصویر

برآورد می‌شود که حدود ۲۰۰ نفر در روز ۱۱ سپتامبر با پریدن از بالای برج‌های دوگانه تجارت جهانی به زندگی خود خاتمه داده باشند که معادل ۷ تا ۸ درصد کل قربانیان آن روز می‌شود.

21 شهریور 1392