h ثبت نام وام شهریه دانشجویی از اواخر مهرماه - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ثبت نام وام شهریه دانشجویی از اواخر مهرماه,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ثبت نام وام شهریه دانشجویی از اواخر مهرماه,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ثبت نام وام شهریه دانشجویی از اواخر مهرماه

ثبت نام وام شهریه دانشجویی از اواخر مهرماه

محمود ملاباشی با اشاره به برنامه ریزی های رفاهی برای دانشجویان و پرداخت وام شهریه در سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: امسال پرداخت وام شهریه مانند سال گذشته انجام می شود.

وی پرداخت وام شهریه دانشجویی را از زمان تقاضای دانشجویان ذکر کرد و گفت: این وام از اواخر مهر امسال پرداخت می شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، درباره برنامه های رفاهی دانشجویان تصریح کرد: برنامه های رفاهی مانند سال گذشته به قوت خود باقی است و علاوه بر فکرهای جدیدی که دانشگاه ها برای تنوع غذایی ایجاد کرده اند.

وی با بیان اینکه 4.5 میلیون نفر دانشجو در سطح کشور مشغول به تحصیل هستند، خاطرنشان کرد: برای تمام این دانشجویان برنامه های رفاهی تدارک دیده شده است.

ملاباشی خاطرنشان کرد: هر دانشجویی از هر دانشگاهی طبق بودجه و امورات همان دانشگاه از امکانات رفاهی استفاده می کند.

به گفته وی، دانشگاه هایی که قدمت بیشتری داشته باشند درآمد اختصاصی دارند و از یک رفاه نسبی بیشتری برخوردارند.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، متذکر شد: برای پرداخت وام تحصیلی و شهریه، اجاره بهای خوابگاه و وام تغذیه برنامه ریزی شده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

وی، با اشاره به اینکه وام شهریه دانشجویی از هفته چهارم مهر و هفته نخست آبان امسال توزیع می شود، خاطرنشان کرد: دانشجویان نباید نگرانی در این زمینه داشته باشند.

ملاباشی با بیان این که به کمک به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، تصریح کرد: تمام تلاش ها بر این است که از اول مهر کمبودی وجود نداشته باشد.

20 شهریور 1392