h عکس/اعتراضات مسلمانان اندونزی به برپایی مراسم مسابقه زن سال - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس/اعتراضات مسلمانان اندونزی به برپایی مراسم مسابقه زن سال,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس/اعتراضات مسلمانان اندونزی به برپایی مراسم مسابقه زن سال,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس/اعتراضات مسلمانان اندونزی به برپایی مراسم مسابقه زن سال

عکس/اعتراضات مسلمانان اندونزی به برپایی مراسم مسابقه زن سال

عکس/اعتراضات مسلمانان اندونزی به برپایی مراسم مسابقه زن سال

ظهور12 : هزاران نفر از مسلمانان جاکارتای اندونزی در اعتراضات گسترده ای ، نسبت به برگزاری مراسم " انتخاب زن سال " در این کشور واکنش نشان دادند .

این گروه اسلامی اندونزی با نام " Islamic Defenders Front " یا به اختصار " FPI " پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی یکی از انها نوشته شده بود " مسابقه زن سال ، مسابقه فاحشه هاست " .

با این حال این مراسم در 3 سپتامبر در این کشور برگزار شد و مسئولان کشوری هم هیچگونه عکس العملی نسبت به این اعتراضات از خود نشان ندادند .

17 شهریور 1392