h عکسی نایاب از نابودسازی مشروب پس از انقلاب/تصویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکسی نایاب از نابودسازی مشروب پس از انقلاب/تصویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکسی نایاب از نابودسازی مشروب پس از انقلاب/تصویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکسی نایاب از نابودسازی مشروب پس از انقلاب/تصویر

عکسی نایاب از نابودسازی مشروب پس از انقلاب/تصویر

عکسی نایاب از نابودسازی مشروب پس از انقلاب/تصویر

ظهور12 : تصویری نایاب و دیده نشده از نفوذ به یک انبار کارخانه مشروب سازی در شیراز که پس از انقلاب را نابود کردند . این کارخانه ظاهرا اندکی بعد فعال و برای کشورهای خارجی مشروب تولید میکرد اما پس از دستور مجلس در همان سال ها برای همیشه بسته شد .

16 شهریور 1392