h جستجوگر توئیتر نیامده فیلتر شد - Topsy.com - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

جستجوگر توئیتر نیامده فیلتر شد - Topsy.com,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,جستجوگر توئیتر نیامده فیلتر شد - Topsy.com,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,جستجوگر توئیتر نیامده فیلتر شد - Topsy.com

جستجوگر توئیتر نیامده فیلتر شد - Topsy.com

جستجوگر توئیتر نیامده فیلتر شد - Topsy.com

به گزارش ظهور12 :‌ وب سایت جدید توئیتر به نام "topsy.com" نیامده توسط کارگروه تصدیق جرائم رایانه ای فیلتر شد .

این وب سایت که به عنوان ابزاری برای توئیتر استفاده میشود ، یک موتور جستجو است که با امکانات مشابه گوگل است و شما میتوانید در توئیت هایی که از سال 2006 ارسال شده جستجو کنید

این وب سایت نیامده فیلتر شد و استفاده از ان در ایران ممنوع شد.

16 شهریور 1392