h انجام مذاکرات هسته ای از سعید جلیلی گرفته شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

انجام مذاکرات هسته ای از سعید جلیلی گرفته شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,انجام مذاکرات هسته ای از سعید جلیلی گرفته شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,انجام مذاکرات هسته ای از سعید جلیلی گرفته شد

انجام مذاکرات هسته ای از سعید جلیلی گرفته شد

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در خبری رسمی از ادامه مسئولیت مذاکرات هسته ای ایران توسط وزارت امور خارجه خبر داد .

14 شهریور 1392