h ریاست گمرک ایران به کرباسیان واگذار شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ریاست گمرک ایران به کرباسیان واگذار شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ریاست گمرک ایران به کرباسیان واگذار شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ریاست گمرک ایران به کرباسیان واگذار شد

ریاست گمرک ایران به کرباسیان واگذار شد

چند روزی بود که شایعاتو اخبار درگوشی از انتخاب مسعود کرباسیان برای ریاست گمرک به گوش میرسید که سرانجام امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وی را به عنوان رئیس کل گمرک ایران منصوب کرد .

کرباسیان زمانی معاون وزارت صنایع سنگین بوده، پس از آن در وزارت بازرگانی با وهاجی و آل اسحاق به عنوان معاونت بازرگانی خارجی همکاری داشت. در ابتدای وزارت نفت زنگنه، معاونت او را در دست گرفت اما پس از مدتی به وزارت بازرگانی برگشت تا معاونت داخلی شریعتمداری را بر عهده گیرد.

در دولت دوم اصلاحات به گمرک رفت و اداره این سازمان را بر عهده گرفت. او بعد از روی کار آمدن دولت های نهم و دهم طی هشت سال گذشته معاون شهردار تهران، رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران بوده است.

14 شهریور 1392