h گروگانگیری امروز رئیس شرکت واحد تهران + تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

گروگانگیری امروز رئیس شرکت واحد تهران + تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,گروگانگیری امروز رئیس شرکت واحد تهران + تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,گروگانگیری امروز رئیس شرکت واحد تهران + تصاویر

گروگانگیری امروز رئیس شرکت واحد تهران + تصاویر

گروگانگیری امروز رئیس شرکت واحد تهران + تصاویر

در یک خبر داغ و تاسف بار امروز چهارشنبه 13 شهریور نماینده کارگران اخراجی شرکت واحد تهران پس از درگیری با اقای سنندجی ، ایشان را برای مدتی گروگان گرفت که سر انجام با تلاش ماموران امنیتی این قضیه ختم به خیر شد و ایشان آزاد شد .

14 شهریور 1392