h بیابان عجیب ساحلی در افریقای جنوبی + تصاویر خیره کننده - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بیابان عجیب ساحلی در افریقای جنوبی + تصاویر خیره کننده,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بیابان عجیب ساحلی در افریقای جنوبی + تصاویر خیره کننده,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بیابان عجیب ساحلی در افریقای جنوبی + تصاویر خیره کننده

بیابان عجیب ساحلی در افریقای جنوبی + تصاویر خیره کننده

بیابان عجیب ساحلی در افریقای جنوبی + تصاویر خیره کننده

بیایان ساحلی نامیب که یک شاهکار طبیعی از تداخل دو نوع طبیعت با هم در دنیا است .

این بیابان از طرفی یه خشکی تمام است و از طرف دیگر یک دریایی بسیار زیبا ، اسم نامیب از ریشه ناما به معنی پهناور گرفته شده است .نامیب بارش سالیانه کمتز از ۱۰ میلی متری دارد و این موضوع باعث شده تا این سرزمین به زمینی بایر و بی حاصل تبدیل شود.

در این منطقه هیچ فردی زندگی نمیکند اما شرایط خاص ان باعث شده تا برخی مکان های توریستی در ان به وجود بیاید

13 شهریور 1392