h افزايش مرخصي زايمان از ۶ به ۹ ماه قطعی شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

افزايش مرخصي زايمان از ۶ به ۹ ماه قطعی شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,افزايش مرخصي زايمان از ۶ به ۹ ماه قطعی شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,افزايش مرخصي زايمان از ۶ به ۹ ماه قطعی شد

افزايش مرخصي زايمان از ۶ به ۹ ماه قطعی شد

طرح افزايش مرخصي زايمان زنان شاغل از 6 ماه به 9 ماه كه در دوران دولت دهم و با هدف سياست‌هاي كلان نظام جمهوري اسلامي ايران براي افزايش جمعيت تصويب و ابلاغ شده بود و پس از روي كار آمدن دولت يازدهم خبرهايي از توقف آن به گوش مي‌رسيد با بخشنامه ديروز اسحاق جهانگيري بار ديگر اجرايي شد

اجراي اين مصوبه در پي ابلاغيه معاون اول رئيس دولت يازدهم درباره تعليق تمام مصوبات دولت دهم از تاريخ اول خردادماه متوقف شده بود. اين مصوبه به منظور تشويق خانواده‌هاي شاغل ايراني به افزايش جمعيت تصويب و ابلاغ شد. با بخشنامه جديد از سوي معاون اول رئيس جمهور كه ديروز 9 شهريور در پايگاه اطلاع‌رساني دولت مندرج شد، توقف موقت اجراي برخي مصوبات دولت قبل، رفع شد كه مصوبه افزايش مرخصي زنان شاغل از 6 ماه به 9 ماه از جمله اين مصوبات بود.

11 شهریور 1392