h حکم ازادی حسنی مبارک رسما صادر شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

حکم ازادی حسنی مبارک رسما صادر شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,حکم ازادی حسنی مبارک رسما صادر شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,حکم ازادی حسنی مبارک رسما صادر شد

حکم ازادی حسنی مبارک رسما صادر شد

جلسه رسیدگی به دادخواست وکیل حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر در محل نگهداری وی در زندان طره برگزار شد و با موافقت دادگاه با درخواست وکیل، حکم آزادی مبارک از زندان صادر شد.

وکیل مبارک در گفتگو با یکی از خبرگزاریها گفت : با وجود صدور حکم آزادی برای مبارک، وی تا فردا در زندان خواهد ماند تا روند اداری و قضایی خروج وی از زندان انجام شود و روز پنجشنبه از زندان طره مرخص خواهد شد.

31 مرداد 1392