h مکاتبه جالب آیت الله مصباح یزدی با هاشمی رفسنجانی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

مکاتبه جالب آیت الله مصباح یزدی با هاشمی رفسنجانی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,مکاتبه جالب آیت الله مصباح یزدی با هاشمی رفسنجانی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,مکاتبه جالب آیت الله مصباح یزدی با هاشمی رفسنجانی

مکاتبه جالب آیت الله مصباح یزدی با هاشمی رفسنجانی

انتشار کتاب کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1369با عنوان «اعتدال و پیروزی» این تصور را در ابتدا ایجاد می کند که نام آن به خاطر پیروزی گفتمان عدالت در انتخابات 24 خرداد انتخاب شده است.

اما عبارت پایانی مقدمه هاشمی رفسنجانی با تاریخ 11 فروردین 1392 روشن می کند که عنوان« اعتدال» پیش از انتخابات برگزیده شده بود. او می نویسد: «خوانندگان گرامی با دقت در خاطرات فشرده سال 1369 و مراجعه به اسناد مفصل و مکتوب، تاثیر اعتدال، همدلی و وحدت، سیاست تعدیل‌، اصلاح وضع بحرانی آن زمان را که بی شباهت به وضع فعلی کشور نبود، ارزیابی و نقد فرمایند.»

این کتاب حاوی مطالب خواندنی بسیاری است و از جمله در صفحه 495 تصویر نامه آیت الله مصباح یزدی در خصوص تتمه ارزی هزینه سفر به نیویورک (در بهمن سال 69) به چاپ رسیده و آمده اسـت:«آقایان مصباح یزدی و محمدی عراقی آمدند. گزارش سفر به آمریکا و کانادا برای شرکت در سمینار فلسفه را دادند اظهار رضایت و توفیق نمودند و کمک بیشتری خواستند.»

متن نامه آیت الله مصباح یزدی نیز از این قرار است: «بسمه تعالی- مقام منیع ریاست جمهوری اسلامی ایران، دامت تاییداته. با عرض سلام، همچنان که شفاها به عرض مبارک رسیده تتمه ارزی که برای سفر اینجانب و همراهان اختصاص داده بودید در حساب نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک باقی مانده است. لطفا نظر مبارک را درباره مورد مصرف آن مرقوم فرمایند. مصباح – 69/11/14»

هاشمی نیز همان روز این گونه پاسخ داده است:«بسمه تعالی- می‌توانید به مصارف فرهنگی- اسلامی برسانید.

اکبر هاشمی69/11/14»

30 مرداد 1392