h صحبت های جنجالی سرپرست وزارت علوم در فتنه 88/فیلم - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

صحبت های جنجالی سرپرست وزارت علوم در فتنه 88/فیلم,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,صحبت های جنجالی سرپرست وزارت علوم در فتنه 88/فیلم,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,صحبت های جنجالی سرپرست وزارت علوم در فتنه 88/فیلم

صحبت های جنجالی سرپرست وزارت علوم در فتنه 88/فیلم

خبرگزاری نسیم فیلم اظهارات جعفر توفیقی در تحصن سال 88 مسجد دانشگاه تهران را منتشر کرد.

وی در این فیلم می‌گوید: در این انتخابات رای مردم به نفع کسانی دستکاری شد که حریم اخلاق و ادب را شکستند.

دانلود ویدئو

29 مرداد 1392