h انتشار عکس جنجالی از مهدی رحمتی در روزنامه البرز وزشی/عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

انتشار عکس جنجالی از مهدی رحمتی در روزنامه البرز وزشی/عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,انتشار عکس جنجالی از مهدی رحمتی در روزنامه البرز وزشی/عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,انتشار عکس جنجالی از مهدی رحمتی در روزنامه البرز وزشی/عکس

انتشار عکس جنجالی از مهدی رحمتی در روزنامه البرز وزشی/عکس

انتشار عکس جنجالی از مهدی رحمتی در روزنامه البرز وزشی/عکس

مهدی رحمتی روز گذشته مصاحبه ای انجام داد و راز در اوج بودن خود را سالم زندگی کردن عنوان کرد.

روزنامه البرز ورزشی این مصاحبه را با همین تیتر روی جلد برده ولی از عکسی استفاده کرده که رحمتی را در حال کشیدن قلیان نشان می‌دهد!

27 مرداد 1392