h تصاویر/لحظات زیبا از قطع برق در دیدار پرسپولیس و ملوان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر/لحظات زیبا از قطع برق در دیدار پرسپولیس و ملوان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر/لحظات زیبا از قطع برق در دیدار پرسپولیس و ملوان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر/لحظات زیبا از قطع برق در دیدار پرسپولیس و ملوان

تصاویر/لحظات زیبا از قطع برق در دیدار پرسپولیس و ملوان

تصاویر/لحظات زیبا از قطع برق در دیدار پرسپولیس و ملوان

26 مرداد 1392