h فروشگاه فروش پسران به دختران در پاریس/تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

فروشگاه فروش پسران به دختران در پاریس/تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,فروشگاه فروش پسران به دختران در پاریس/تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,فروشگاه فروش پسران به دختران در پاریس/تصاویر

فروشگاه فروش پسران به دختران در پاریس/تصاویر

فروشگاه فروش پسران به دختران در پاریس/تصاویر

در ماههای گذشته تعدادی عکس در اینترنت منتشر شد که در ان فروشگاهی در پاریس معرفی شده بود که اقدام به فروش پسران جوان با مدل های مختلف را به زنان میکرد، عده ای معتقدند که این فروشگاه حالت نمایشی دارد، اما تصاویر جدیدی که جدیدا منتشر شده است گویای ان است که ظاهرا این فروشگاه به صورت جدی در حال فعالیت است.

25 مرداد 1392