h آزار جنسی زنان شوهر دار توسط دو پسرخاله + تصویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

آزار جنسی زنان شوهر دار توسط دو پسرخاله + تصویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,آزار جنسی زنان شوهر دار توسط دو پسرخاله + تصویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,آزار جنسی زنان شوهر دار توسط دو پسرخاله + تصویر

آزار جنسی زنان شوهر دار توسط دو پسرخاله + تصویر

آزار جنسی زنان شوهر دار توسط دو پسرخاله + تصویر

دو پسرخاله كه دختران جوان را مي‌ربودند و مورد آزار جنسي قرار مي‌دادند در جلسه محاكمه‌شان اتهامات را رد كردند و مدعي شدند گفته‌هاي شاكيان دروغ است.

اين دو پسرخاله كه گفته مي‌شود چهار زن جوان را مورد تعرض قرار داده‌اند متهم هستند آنها را ربوده و در يك سوله متروكه مورد تجاوز قرار داده و اموال يكي از آنها را سرقت كرده‌اند. شكايت از شاهرخ و مهدي پنج ماه قبل به ماموران پليس داده شد. در اولين شكايت دختري به نام نگار به ماموران

پليس گفت از سوي دو مرد جوان مورد آزار قرار گرفته ‌است. او گفت: در خيابان وليعصر يك موتوري موبايلم را دزديده ‌بود و من خيلي ترسيده ‌بودم و داشتم گريه مي‌كردم. به خيابان راه‌آهن كه رسيدم سوار ماشين پرايدي شدم كه دو مرد سوار آن بودند و به نظر مي‌رسيد مسافربر هستند. آنها كه گريه من را ديدند پرسيدند چه شده ‌است من هم گفتم موبايلم را دزديده‌اند. يكي از متهمان كه جثه بزرگي هم داشت رو به من كرد و گفت فكر مي‌كند مي‌داند سارق موبايلم كيست. وقتي حواسم به او جلب شد يكدفعه از روي صندلي جلو به عقب آمد و بعد هم مرد راننده از مسير اصلي خارج شد. او چاقويي زير گلوي من گذاشت و گفت حرفي نزن. آنها من را به يك سوله بردند و مورد آزار قرار دادند. گفتند اگر در برابرمان مقاومت كني تو را مي‌كشيم و نمي‌تواني كاري بكني. كسي هم متوجه نمي‌شود.

بعد از شكايت اين دختر جوان چند شكايت مشابه ديگر هم به ماموران اعلام شد. با مشخصاتي كه ماموران از دو پسر جوان به دست آوردند، توانستند آنها را شناسايي و در پاسگاه نعمت‌آباد بازداشت كنند. شاهرخ و مهدي - دو پسرخاله- زماني كه در برابر بازپرس قرار گرفتند مدعي شدند شكاياتي كه عليه آنها مطرح شده دروغ است اما وقتي از سوي اولين شاكي شناسايي شدند به جرم‌شان اعتراف كردند. شاهرخ گفت: «ماشين براي من بود. من و شاهرخ باهم در ميدان ميوه و تره‌بار كار مي‌كرديم. بعد‌از ظهرها كه بيكار بوديم با هم بيرون مي‌رفتيم تا اينكه به مهدي پيشنهاد دادم دختران را سوار ماشين كنيم. جايش را هم داشتيم، مي‌توانستيم آنها را به سوله‌اي در اطراف تره‌بار ببريم. اولين بار به اين دختر-شاكي- برخورد و او را سوار ماشين كرديم و به داخل سوله برديم و مورد تجاوز قرار داديم بعد رهايش كرديم.»

وقتي خبر دستگيري اين دو متهم در روزنامه‌ها چاپ شد شاكيان ديگري هم به پليس مراجعه كردند و مدعي شدند توسط اين دو، مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

يكي از اين دختران گفت: «داشتم به خانه مي‌رفتم چون تاكسي نبود سوار پرايدي شدم كه به نظر مسافربر بود. روي صندلي عقب نشسته‌ بودم كه يكدفعه راننده مسيرش را عوض كرد و بعد هم مرد درشت‌هيكلي كه روي صندلي جلو نشسته ‌بود به عقب پريد و با تهديد مرا وادار به سكوت كرد و بعد هم در يك سوله من را مورد آزار قرار دادند.» متهمان گفته‌هاي اين شاكي را هم انكار كردند اما شاكي مشخصات داخل ماشين متهمان را به پليس داد.

وقتي پليس خودرو را بازرسي كرد متوجه شد اين مشخصات درست است. در تحقيقات بعدي دو شاكي ديگر هم به ماموران مراجعه و متهمان را شناسايي كردند ضمن اينكه در بازرسي از خانه دوپسرخاله تلفن همراه يكي از شاکیان كه حاوي فيلم‌ و عكس‌هاي خانوادگي‌اش بود پيدا شد. متهمان در نهايت مجبور شدند به تجاوز به اين زنان نيز اعتراف كنند.

با توجه به اعتراف اوليه در مورد تجاوز و صدور كيفرخواست درخصوص آدم‌ربايي و سرقت موبايل يكي از قربانيان پرونده براي رسيدگي به شعبه 75 دادگاه كيفري‌استان تهران به رياست قاضي معتمدي فرستاده شد. بعد از انجام چندين جلسه بازجويي و تحقيق روز گذشته فلاح نماينده دادستان تهران در جايگاه حاضر شد و با خواندن كيفرخواست درخواست صدور حكم قانوني را در اين خصوص كرد.

سپس دو شاكي كه در جلسه دادگاه حاضر بودند جزييات ربايش و تجاوز را توضيح دادند اما دو شاكي ديگر كه به گفته خانواده‌هايشان بدحال بودند در دادگاه حاضر نشدند. مادران اين دو شاكي از دستگاه قضايي خواستند تا متهمان را مجازات كند. يكي از آنها گفت: دختر من شوهر دارد و از وقتي اين اتفاق برايش افتاده رنگ آرامش را در زندگي‌اش نديده‌. او به شدت بدحال است و براي اينكه آبرويش نريزد در دادگاه حاضر نشده است. در ادامه متهمان در جايگاه قرار گرفتند. آنها در جلسه علني كه در مورد اتهام آدم‌ربايي و سرقت بود، گفتند: ما اتهام‌ها را قبول نداريم. اين شاكيان خودشان سوار ماشين شدند و هيچ اجباري در كار نبود. ما كسي را ندزديديم. متهمان در پاسخ به سوالات قاضي معتمدي –رييس دادگاه- در مورد اينكه اگر شما دختران را ندزديديد و اصلا از اين ماجرا خبر نداريد پس چرا تلفن همراه يكي از آنها در خانه شما پيدا شد و چطور يكي از آنها مشخصات داخل ماشين شما را به پليس داد، که آنها فقط سكوت كردند. سپس جلسه دادگاه براي رسيدگي به اتهام تجاوز به عنف به چهار شاكي غيرعلني اعلام شد و متهمان كه اين اتهام را هم رد كردند دفاعيات خود را ارايه دادند و وكلاي آنها نيز دفاعيات خود را مطرح كردند. با پايان يافتن جلسه دادگاه هيات قضات براي صدور راي دادگاه وارد شور شدند.

23 مرداد 1392