h تصویری از درگیری فیزیکی در مجلس دوره ریاست هاشمی رفسنجانی/عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصویری از درگیری فیزیکی در مجلس دوره ریاست هاشمی رفسنجانی/عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصویری از درگیری فیزیکی در مجلس دوره ریاست هاشمی رفسنجانی/عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصویری از درگیری فیزیکی در مجلس دوره ریاست هاشمی رفسنجانی/عکس

تصویری از درگیری فیزیکی در مجلس دوره ریاست هاشمی رفسنجانی/عکس

23 مرداد 1392