h میزان فطریه امسال توسط دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

میزان فطریه امسال توسط دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,میزان فطریه امسال توسط دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,میزان فطریه امسال توسط دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد

میزان فطریه امسال توسط دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد

بخش استفتائات دفتر رهبر معظم انقلاب میزان زکات فطره امسال بر مبنای گندم را برای هر نفر حداقل 3 هزار و 500 تومان اعلام کرد.

بخش استفتائات دفتر رهبر معظم انقلاب میزان زکات فطره در شهرستان‌ها را نیز برای هر نفر حداقل 3 هزار تومان دانست.

زکات فطره باید شب اول ماه شوال و در پایان آخرین روز ماه رمضان کنار گذاشته شده و پس از اقامه نماز عید سعید فطر، به فرد مستمند داده شود.

این نوع زکات، بر هر فرد مسلمان عاقل و بالغ که توانایی گرفتن روزه در ماه رمضان را دارد و همچنین معذورین و کسانی که عمدا روزه خود را خورده‌اند، واجب است.

میزان زکات فطره بر اساس قوت غالب مردم اعلام می‌شود و کسانی که قوت غالب آنها در طول سال برنج است، باید میزان فطریه را بر حسب قیمت آن بپردازند که رقم آن 15 هزار تومان اعلام شده است.

16 مرداد 1392