h تصویر دیده نشده از وزیر کار پیشنهادی دولت روحانی در سال 88 + عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصویر دیده نشده از وزیر کار پیشنهادی دولت روحانی در سال 88 + عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصویر دیده نشده از وزیر کار پیشنهادی دولت روحانی در سال 88 + عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصویر دیده نشده از وزیر کار پیشنهادی دولت روحانی در سال 88 + عکس

تصویر دیده نشده از وزیر کار پیشنهادی دولت روحانی در سال 88 + عکس

تصویر دیده نشده از وزیر کار پیشنهادی دولت روحانی در سال 88 + عکس

ظهور12 : حضور علی ربیعی در کنار برخی چهره های فتنه گر در سال 88 باعث شده تا صلاحیت وی برای احراز مقام وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی به خطر بی افتد.

14 مرداد 1392