h تنها مسلمانی که 21 ساعت روزه میگیرد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تنها مسلمانی که 21 ساعت روزه میگیرد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تنها مسلمانی که 21 ساعت روزه میگیرد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تنها مسلمانی که 21 ساعت روزه میگیرد

تنها مسلمانی که 21 ساعت روزه میگیرد

پایگاه اینترنتی "انمید"نوشت: تنها مسلمان ساکن این جزیره "یخی"، شخصی لبنانی الاصل است که "وسام الزقیر" نام دارد.

الزقیر، صاحب یک رستوران در شهر "ناک"، پایتخت گرینلند است. او در طول روز کار می کند و از هنگام مغرب، فقط سه ساعت برای خوردن افطار، تهیه سحری و خواندن نمازهایش فرصت دارد.

الزقیر از این که تنها مسلمانِ این جزیره پهناور است، به ادامه حضور خود به عنوان تنها فرد مسلمان در این منطقه افتخار می کند و با این که لبنان وطن دوم او محسوب می شود و می تواند برای روزه گرفتن به لبنان برگردد و در شرایطی مناسب تر روزه بدارد، اما او ترجیح می دهد ماه رمضان را در شرایط سخت گرینلند، روزه بگیرد.

10 مرداد 1392