h تجاوز به زن حامله در خیابان + تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تجاوز به زن حامله در خیابان + تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تجاوز به زن حامله در خیابان + تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تجاوز به زن حامله در خیابان + تصاویر

تجاوز به زن حامله در خیابان + تصاویر

این مرد حتی این زن حامله را که حدود دو ماه بود حامله بود وادار به درآورن لباس هایش می کند. حتی بعد از مدتی این مرد متجاوز بعد از مشاهده این که این زن به حرف او گوش نمی دهد اسلحه خود را از کمرش درآورده و او را به زور وادار به این کار می کند.

پس از مدتی این زن شروع به جیغ زدن می کند و مرد سیاه پوست او را وادار می کند که به داخل یک ماشین برود.ولی این مردی وقتی می بیند که کاری از دستش بر نمی آید شروع به فرار کردن می کند. پلیس هنوز او را دستگیر نکرده است اما نشانه هایی از او دارد که امیدوار است او را پیدا کند.

10 مرداد 1392