h سایت روابط عمومی دانشگاه آزاد هک شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

سایت روابط عمومی دانشگاه آزاد هک شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,سایت روابط عمومی دانشگاه آزاد هک شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,سایت روابط عمومی دانشگاه آزاد هک شد

سایت روابط عمومی دانشگاه آزاد هک شد

سایت روابط عمومی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی pubr.azmoon.com هک شد.

یک کارشناس در روابط عمومی مرکز آزمون دانشگاه با تایید این خبر، گفت: مشکل هک سایت مربوط به مرکز آزمون دانشگاه آزاد نیست.

وی افزود: متاسفانه شرکتی که سرور سایت روابط عمومی دانشگاه آزاد تحت پوشش آن بوده است، مورد هک قرار گرفته و به دنبال آن سایت روابط عمومی مرکز آزمون و دیگر زیرمجموعه‌های تحت پوشش این شرکت هک شده است به عبارت دیگر سایت روابط عمومی مرکز آزمون دانشگاه آزاد مورد هک قرار نگرفته است.

5 مرداد 1392