h حضور شجریان و رضا یزدانی در جام ستارگان/عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

حضور شجریان و رضا یزدانی در جام ستارگان/عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,حضور شجریان و رضا یزدانی در جام ستارگان/عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,حضور شجریان و رضا یزدانی در جام ستارگان/عکس

حضور شجریان و رضا یزدانی در جام ستارگان/عکس

حضور شجریان و رضا یزدانی در جام ستارگان/عکس

همایون شجریان و رضا یزدانی در جام ستارگان شرکت کردند. در این جام برخی خانندگان و بازیگران دیگر نیز حضور داشتند.

4 مرداد 1392