h به داد 90 کارمند اخراجی دانشگاه آزاد دزفول برسید/متن نامه - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

به داد 90 کارمند اخراجی دانشگاه آزاد دزفول برسید/متن نامه,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,به داد 90 کارمند اخراجی دانشگاه آزاد دزفول برسید/متن نامه,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,به داد 90 کارمند اخراجی دانشگاه آزاد دزفول برسید/متن نامه

به داد 90 کارمند اخراجی دانشگاه آزاد دزفول برسید/متن نامه

به داد 90 کارمند اخراجی دانشگاه آزاد دزفول برسید/متن نامه

به گزارش ظهور12 ، دیروز ایمیلی از فردی به نام گمنام به دستمان رسید که در آن با طرح مشکل اخراج 90 نفر از کارمندان از ما درخواست کمک کرده بودند . رسانه ظهور12 بنا به وظیفه شرعی متن این ایمیل را منتشر میکند شاید فرجی حاصل گردد .

امیدواریم مسئولان استان ، با کمک ارگان های مربوطه جلسه ای را برای حل مشکل این عزیزان که در این شرایط بیکار شده اند ترتیب دهند .

4 مرداد 1392