h پنج هدیه خداوند به انسان ها - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پنج هدیه خداوند به انسان ها,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پنج هدیه خداوند به انسان ها,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پنج هدیه خداوند به انسان ها

پنج هدیه خداوند به انسان ها

شیخ صدوق در کتاب خصال به سندش از رسول خدا(ص) روایت کرده که فرموده است که به امت من در ماه رمضان پنج چیز داده شده که به امت هیچ پیغمبری قبل از من داده نشده:

اما یکم آنکه چوان شب اول ماه رمضان شود خداوند به آنها نظر لطف کند و هر کس را که خداوند به او نظر لطف کند هرگز عذابش نکند.

و اما دوم آنکه در شامگاه، بوی دهان آنها نزد خداوند از بوی مشک پاکیزه تر باشد. و اما سوم آنکه فرشتگان در شب و روز برای آنها استغفار کنند. و اما چهارم آنکه خداوی عزوجل به بهشت دستور دهد برای بندگانم آمرزش بخواه و خود را برای آنها آراسته کن تا رنج و آزار دنیا از آنها برود، و در پذیرایی گرم من در بهشت آیند. و اما پنجم آنکه در شب آخر ماه همه ی گناهانشان آمرزیده شود.

مردی عرض کرد: در شب قدر ای رسول خدا؟

فرمود: مگر کارگران را ندیده ای که چون از کار فراغت یابند مزدشان را دریافت کنند!

منبع:سخنی درباره روزه،ص۳۲-۳۳.

1 مرداد 1392