h آیت الله حامی جنبش سبز : اگر روزه دار تشنه باشد میتواند کمی آب بنوشد! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

آیت الله حامی جنبش سبز : اگر روزه دار تشنه باشد میتواند کمی آب بنوشد!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,آیت الله حامی جنبش سبز : اگر روزه دار تشنه باشد میتواند کمی آب بنوشد!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,آیت الله حامی جنبش سبز : اگر روزه دار تشنه باشد میتواند کمی آب بنوشد!

آیت الله حامی جنبش سبز : اگر روزه دار تشنه باشد میتواند کمی آب بنوشد!

آیت الله حامی جنبش سبز : اگر روزه دار تشنه باشد میتواند کمی آب بنوشد!

به گزارش ظهور12 به نقل از ایمنا در این فتوا آمده است:

"با استناد به موثقه عمار و روايت مفضل ابن عمر از امام صادق(ع) كه در باب ١٦ وسائل الشيعه از ابواب "من يصح منه الصوم" آمده است، كساني كه روزه مي گيرند ولي تاب و تحمل تشنگي را ندارند، فقط به اندازه اي كه جلوي تشنگي شان را بگيرد مي توانند آب بنوشند و در اين حالت روزه شان باطل نبوده و قضا هم ندارد."

سایت اینترنتی (آیت الله) بیات زنجانی همچنین اضافه کرد: " لازم به ذکر است نظر فقهی معظم له در رسالۀ عملیه به این شکل نبوده و این نظر فقهی جدید ایشان است."

این مرجع تقلید همچنین به سؤال دیگری درباره روزه داری به این شرح، پاسخ داد:

سؤال: ضمن عرض سلام؛ حضرتعالی در فتوائی فرموده اید:

با استناد به موثقه عمار و روايت مفضل ابن عمر از امام صادق(ع) كه در باب ١٦ وسائل الشيعه از ابواب "من يصح منه الصوم" آمده است، كساني كه روزه مي گيرند ولي تاب و تحمل تشنگي را ندارند، فقط به اندازه اي كه جلوي تشنگي شان را بگيرد مي توانند آب بنوشند و در اين حالت روزه شان باطل نبوده و قضا هم ندارد.

حال سؤال من اینجاست آیا فردی که در چنین شرایطی قرار گرفته، می تواند احتیاطاً و از روی استحباب روزۀ خود را قضا کند؟

پاسخ: "باسلام و تحیت؛ احتیاط همیشه امری پسندیده است ودر فرض سؤال نیز احتیاط مستحب آن است که فرد روزۀ خود را در وقت مقتضی، قضا کند."

23 تیر 1392