h حبس طولانی برای اعضای باند کمپ وحشت - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

حبس طولانی برای اعضای باند کمپ وحشت,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,حبس طولانی برای اعضای باند کمپ وحشت,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,حبس طولانی برای اعضای باند کمپ وحشت

حبس طولانی برای اعضای باند کمپ وحشت

حبس طولانی برای اعضای باند کمپ وحشت

اوایل آبان سال 1389 ماموران کلانتری 140 باغ فیض تهران با اطلاع از زندانی بودن هفت مرد در یک کمپ غیرمجاز در محله فرحزاد، به محل اعزام شده و این افراد را نجات داده و به مرکز پلیس منتقل کردند. افراد نجات یافته در تحقیقات گفتند از سوی ماموران قلابی در مناطق مختلف تهران ربوده و به کمپ وحشت منتقل شده اند.

در ادامه مشخص شد، آدم ربا ها در قبال آزادی این افراد از خانواده هایشان مبالغی پول گرفته بودند اما همچنان آنها را در کمپ نگهداری می کردند. با شکایت این افراد و تشکیل پرونده ای در شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2، پرونده در اختیار مرکز پلیس قرار گرفت. در ادامه تحقیقات 9 نفر که اعضای یک باند بودند دستگیر و به مرکز پلیس منتقل شدند.

اعتراف متهمان

متهمان در بازجویی اعتراف کردند، با جعل عنوان پلیس،مردم را در مناطق مختلف تهران ربوده و آنها را کتک زده و به کمپی غیرمجاز معروف به کمپ وحشت انتقال و شکنجه می دادند.

همچنین در قبال آزادی این افراد طی چند مرحله از خانواده هایشان اخاذی اما برخی آنها را پس از چند ماه آزاد کرده اند. با اعتراف اعضای این باند، پرونده آنها چندی پیش با صدور کیفرخواست به شعبه 1175 دادگاه جزایی مجتمع قضایی قدس تهران ارسال شد و 9 متهم در این ارتباط محاکمه شدند.

حبس در انتظار متهمان

طبق احکام صادره از سوی قاضی دادگاه، دو متهم پرونده به نام های سعید و داوود به اتهام آدم ربایی هرکدام را به تحمل پنج سال حبس، داریوش و جلال به همین اتهام هر یک به تحمل 18 ماه حبس تعزیری و میثم به تحمل یک سال حبس و متهم دیگر به نام غضنفر به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

همچنین سعید و داوود به اتهام نگهداری غیرمجاز افراد ربوده شده هر کدام به دو سال حبس تعزیری و جلال و داریوش نیز به اتهامی مشابه به تحمل 91 روز حبس و میثم نیز به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. محکومیت چهار نفر از آنها نیز پرداخت رد مال به شاکیان، 91 روز حبس برای هر یک از آنها و 50 ضربه شلاق بود.

تعدادی از آنها نیز بابت ایراد ضربه بدنی به برخی شاکیان، به پرداخت دیه محکوم شدند. از بابت جنبه عمومی جرم، نیزهر یک از متهمان به نام های داوود، سعید، داریوش و جلال به تحمل 91روز حبس و دیگر متهم پرونده به نام میثم، به پرداخت سه میلیون ریال جریمه نقدی بدل از حبس و حسن، فرشید و علیرضا هر کدام به تحمل 10 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

به این ترتیب با توجه به اعتراض نداشتن متهمان به احکام صادره، این آرای قضایی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید و روز گذشته به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران ارسال شد.

17 تیر 1392