h مدیر مسئول روزنامه وطن مجرم شناخته شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

مدیر مسئول روزنامه وطن مجرم شناخته شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,مدیر مسئول روزنامه وطن مجرم شناخته شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,مدیر مسئول روزنامه وطن مجرم شناخته شد

مدیر مسئول روزنامه وطن مجرم شناخته شد

به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، مدیرمسئول نشریه «کشیده» که ضمیمه روزنامه جوان است، بنا به آراء اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته نشد.

اتهام مدیر مسئول این نشریه توهین به مقامات و شاکی آن نیز مدعی‌العموم بوده است.

در ادامه نیز مدیر مسئول روزنامه وطن امروز بنا به آراء هیئت نظارت بر مطبوعات مجرم شناخته شد اما مستحق تخفیف دانسته شد.

مدیرمسئول روزنامه وطن امروز به دلیل نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و همچنین افترا مجرم شناخته شد.

جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

16 تیر 1392