h پلاکاردهای عجیب و مشکوک در استقبال از احمدی نژاد در قم/عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پلاکاردهای عجیب و مشکوک در استقبال از احمدی نژاد در قم/عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پلاکاردهای عجیب و مشکوک در استقبال از احمدی نژاد در قم/عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پلاکاردهای عجیب و مشکوک در استقبال از احمدی نژاد در قم/عکس

پلاکاردهای عجیب و مشکوک در استقبال از احمدی نژاد در قم/عکس

پلاکاردهای عجیب و مشکوک در استقبال از احمدی نژاد در قم/عکس

        

14 تیر 1392