h ماری که موجب ترس جانورشناسان جهان شد!+تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ماری که موجب ترس جانورشناسان جهان شد!+تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ماری که موجب ترس جانورشناسان جهان شد!+تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ماری که موجب ترس جانورشناسان جهان شد!+تصاویر

ماری که موجب ترس جانورشناسان جهان شد!+تصاویر

ماری که موجب ترس جانورشناسان جهان شد!+تصاویر

ماری بانام آلبینو بیرمانیا با انجام یک کار عجیب ، تعجب و در عین حال ترس خاصی را در بین جانورشناسان جهان ایجاد کرد.

به دنبال رفتار شناسی انواع گونه های مارها در جهان ، محققان جانورشناسی رفتار بسیار عجیبی را از مار ۵٫۵ متری و در عین حال سمی آلبینو بیرمانیا مشاهده کردند.

در آزمایشی ،‌این مار را در درون یک اتاق در بسته قرار دادند و پس از آن شاهد آن بودند که این مار به بلند شدن و باز کردن در بسته از اتاق فوق بیرون آمد.
چنین رفتاری تاکنون از جانب مارها دیده نشده بود و این موضوع موجب بروز نگرانی های خاص در بین جانورشناسان شده ،‌چرا که آنها از این بابت نگرانند که در صورت شیوع جمعیت این گونه از مار کنترل عدم آسیب رسانی آنها بسیار دشوار خواهد شد.
11 تیر 1392