h رییس شورای رقابت: احتمال افزایش بیشتر قیمت خودرو هست! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

رییس شورای رقابت: احتمال افزایش بیشتر قیمت خودرو هست!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,رییس شورای رقابت: احتمال افزایش بیشتر قیمت خودرو هست!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,رییس شورای رقابت: احتمال افزایش بیشتر قیمت خودرو هست!

رییس شورای رقابت: احتمال افزایش بیشتر قیمت خودرو هست!

رییس شورای رقابت گفت:‌ اطلاعات مورد نظر بانک مرکزی کاملا تامین شده و در روزهای آینده تورم بخشی خودروهای باقی‌مانده نهایی خواهد شد.

جمشید پژویان اظهار کرد:‌ تمامی خودروهای حاضر در بازار داخلی به وسیله دستورالعمل شورای رقابت تعیین قیمت می‌شوند و خودروسازان نیز خودروهای جدید خود را با توجه به همین دستورالعمل در بازار عرضه کرده‌اند اما برای خودروهای محدودی که هنوز تورم بخشی‌شان اعلام نشده بانک مرکزی در حال بررسی است که امیدواریم در روزهای آینده نتیجه این بررسی‌ها مشخص شود.

وی دررابطه با تغییراتی که در روزهای گذشته در بازار برخی از قیمت‌های خودروهای داخلی به وجود آمده نیز گفت: با توجه به تغییر و تحول در دولت،مردم نسبت به شرایط تغییر رویکرد داده‌اند که موجب تغییر در برخی قیمت های خودروهای موجود در بازار شد اما این تغییر قیمت‌ها پشتوانه اقتصادی قوی ندارد و احتمال تغییر مجدد و بالا رفتن قیمت‌ها وجود خواهد داشت.

9 تیر 1392