h آزاده نامداری و فرزاد حسنی با هم در دفتر سید حسن خمینی ازدواج کردند/تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

آزاده نامداری و فرزاد حسنی با هم در دفتر سید حسن خمینی ازدواج کردند/تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,آزاده نامداری و فرزاد حسنی با هم در دفتر سید حسن خمینی ازدواج کردند/تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,آزاده نامداری و فرزاد حسنی با هم در دفتر سید حسن خمینی ازدواج کردند/تصاویر

آزاده نامداری و فرزاد حسنی با هم در دفتر سید حسن خمینی ازدواج کردند/تصاویر

آزاده نامداری و فرزاد حسنی با هم در دفتر سید حسن خمینی ازدواج کردند/تصاویر

کافه سینما، فرزاد حسنی و آزاده نامداری مجری‌های سر‌شناس تلویزیون و بازیگر سینما، در حضور سید حسن خمینی نوهٔ حضرت امام و با قرائت خطبه توسط ایشان عقد کردند.

9 تیر 1392