h جانوري که وجودش در خانه ضروری است! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

جانوري که وجودش در خانه ضروری است!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی, جانوري که وجودش در خانه ضروری است!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی, جانوري که وجودش در خانه ضروری است!

جانوري که وجودش در خانه ضروری است!

دانشمندان با انجام آزمايشاتي دريافتند کساني که در منزل آن ها حداقل يک موش زندگي مي‌کند افراد آن خانواده کمتر دچار امراض و بيماري هاي مخلتفي مي شوند.  مطالعات جديد دانشمندان نشان مي دهد موش نه تنها مضر نيست بلکه وجود آن در خانه بسيار اثربخش است.

به گزارش ظهور12 به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ موش ها اغلب گروه هاي جانوري خاصي را مي خورند که وجود آن ويروس يا باکتري ها در خانه بسيار مضر است.

بررسي ها نشان مي‌دهند، دانشمندان با انجام آزمايشاتي دريافتند کساني که در منزل آن ها حداقل يک موش زندگي مي‌کند افراد آن خانواده کمتر دچار امراض و بيماري هاي مخلتفي مي شوند.

موش ها باعث دفع گازي به نام آلويستاک مي شوند که اين گاز آلودگي ها را از خانه به ويژه آشپزخانه دور مي کند.

پس اگر با موش در آشپزخانه خود روبرو شديد جيغ نکشيد زيرا او تا اين مدت کمک هاي فراواني براي سلامتي شما کرده است.

8 تیر 1392