h تصاویر خیره کننده از ماشین هایی با پوشش طلا - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر خیره کننده از ماشین هایی با پوشش طلا,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر خیره کننده از ماشین هایی با پوشش طلا,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر خیره کننده از ماشین هایی با پوشش طلا

تصاویر خیره کننده از ماشین هایی با پوشش طلا

تصاویر خیره کننده از ماشین هایی با پوشش طلا بحث طلاپوش کردن خودروها به دوران کنت‌ها و دوشس‌ها و لردهای انگلیسی‌ برمی‌گردد. میزان ثروت اعیان از روی مرکب‌هایی که سوار می‌شدند تعیین می‌شد. شاید دیگر درشکه و کالسکه لوکس مورد استفاده نباشد ولی هنوز هم وسایل حمل و نقل افراد بسیار ثروتمند نمادی از قدرت مالی آنها محسوب می‌شود.
6 تیر 1392