h پوسترهای ضد شیعی در دیوارهای مصر + عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پوسترهای ضد شیعی در دیوارهای مصر + عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پوسترهای ضد شیعی در دیوارهای مصر + عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پوسترهای ضد شیعی در دیوارهای مصر + عکس

پوسترهای ضد شیعی در دیوارهای مصر + عکس

پوسترهای ضد شیعی در دیوارهای مصر + عکس

در روزهای گذشته به صورت گستره پوستر هایی با این عنوان که «شیعیان دشمن اند و باید از آنها پرهیز کرد.» در خیابان های قاهره و به خصوص خیابان های آن منطقه ای که شیعیان در آن به شهادت رسیده اند انتشار یافته است. حال سوال جدی این است که آینده شیعیان در مصر چگونه خواهد بود؟ و آیا اهل سنت مصر هیچ گونه حرف شنوی از شیوخ الازهر ندارند؟؟مگر غیر از این نبود که شیوخ الازهر و مفتی های سرشناس مصری این حرکت را محکوم کردند!پس چرا همچنان این تحرکات ضد شیعی ادامه دارد؟

بدون شک افرادی که در مصر دست به این جنایات زده و کمر به قتل شیعیان بسته اند نه از اهل سنت نبود و حرف شنوی از رهبران و بزرگان  و شیوخ اهل سنت نیز ندارند.

اما در پایان در پاسخ به این همه جنایت جمله ای بهتر از جمله، رهبر شیعیان مصر که در روزهای گذشته به شهادت رسید نمی شناسم. جمله ای که او در لحظات پایانی عمرش  فریاد زد این بود :خدای ما نظاره گر همه چیز هست... منبع: ره به ری
6 تیر 1392