h پشت پرده توصیف معجزه گونه بی بی سی از شراب چیست؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پشت پرده توصیف معجزه گونه بی بی سی از شراب چیست؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پشت پرده توصیف معجزه گونه بی بی سی از شراب چیست؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پشت پرده توصیف معجزه گونه بی بی سی از شراب چیست؟

پشت پرده توصیف معجزه گونه بی بی سی از شراب چیست؟

بی بی سی به وصفی معجزه گونه از شراب می پردازد که در آن پیرمردی مبتلا به سرطان شفا پیدا می کند و در حال حاضر نیز با وجود اینکه چهل و پنچ سال از سرطانش می گذرد هنوز زنده است. در حد فاصل 1930-1920، در آمریکا دورانی پدید آمد تحت عنوان "دهه ممنوعیت الکل".با ممنوعیت الکل، توزیع و پخش آن به دست گروه های مافیای "آل کوپنه" و "ایناک تامپسون" افتاد، مافیای الکل در ابتدا سعی کرد با ارتشاء و تشکیل شبکه های قاچاق عنکبوتی و.... دست به توزیع الکل بزند، که به پیروزی هایی نیز رسید اما با ورود بحث مبارزه با الکل به تشکل های اجتماعی و انجمن های مردمی همچون تشکل زنان آمریکا، قاچاقچیان الکل با بحرانی بزرگ مواجه شدند. مافیا برای عبور از این بحران، این بار دست به یک سلسله عملیات فرهنگی زد، در حقیقت مدافعان مصرف الکل سعی کردند با توجیه پزشکی الکل و پخش مشروب در مراسم عشای ربانی کلیسا ها، قبح مصرف الکل را بشکنند، هدفی که به آن رسیدند و توانستند ممنوعیت الکل را بعد از یک دهه لغو نمایند.

قدم های مافیا برای لغو ممنوعیت مصرف الکل، بعدها تبدیل شد به یک الگو برای غرب در صحنه سیاست خارجی اش، در حقیقت از آن زمان به بعد غرب هرگاه بخواد حکومتی ایدئولوژیک را ساقط کند سعی می کند ایدئولوژی آن را از اعتبار بیاندازد. شاید مهم ترین مثال موفق آن، اتحاد جماهیر شوروی باشد، که غرب با صادر کردن فرهنگ سرمایه داری و مصرف گرایی خود موجب پیدایش طبقه ای سرمایه دار مسلک بنام "نومان کلاتورا"در قلب نظام مدافع پرولتاریا شد. پیدایشی که کم کم دایره شمول آن جامعه شوروی را در برگفت و پس از اندک زمانی کمونیسم را در آن کشور از اعتبار انداخت و موجب تجزیه اتحاد جماهیر شوروی شد.

حال غرب بدنبال آن است که مبانی عقیدتی حکومت اسلامی که راس الخیمه آن دین اسلام است را به گمان خود از اعتبار بیاندازد.

بررسی رفتار غرب برای صدمه زدن به مبانی عقدیتی حکومت اسلامی غرب به وسیله بازوهای فرهنگی و روانی خود، که راس آن شبکه های ماهواره ای از جمله شبکه بی بی سی فارسی است، بطور نظام مند بدنبال ضربه زدن به مبانی عقیدتی نظام جمهوری اسلامی است.

بدلیل ظهور شبکه های اجتماعی و تعدد کانال های فارسی زبان در چند سال اخیر شاهد اوج گرفتن این حملات هستیم. در ایام اخیر غرب با تاسیس شبکه هایی همچون "فارسی وان"و ... سعی بر تخریب روابط خانوادگی و طبیعی جلوه دادن خیانت و ارتباط بی قید جنسی است که تمام این مسائل از خطوط قرمز شرع اسلام عزیز است. از سوی دیگر غرب با راه اندازی شبکه هایی همچون"پارس تی وی" و "شبکه ایران آریایی" فضایی را برای افراد معلوم الحالی همچون"مشیری" ایجاد کرده است که بتوانند به توهین و فحاشی علیه اسلام و شیعه بپردازند و در آخر نیز این اعمال قبیح خود را با عباراتی همچون"روشنفکری" توجیه نمایند.

بطور کلی غرب با پیشتازی انگلیس و آمریکا بدنبال این است که جنگ نرم خود با ایران در فازی استراتژیک با هدف بی اعتقاد کردن مردم به مبانی شرعی به پیش برد. زیرا درخت هرچند هم تنومند باشد اما اگر ریشه آن خشک شده باشد، به راحتی می توان آن را سرنگون کرد، غرب هم بدنبال بی اعتبار کردن اسلام است تا با انداختن آن از چشم مردم، نظامی را که به نام اسلام بلند شده است را نیز از داشتن پایگاه اجتماعی بیاندازد.

بررسی اهداف بی بی سی از تبلیغ شراب خواری با مفید دانستن بی بی سی فارسی، شاید در حال حاضر یکی از قدرتمند ترین بازوهای روباه پیر در جنگ نرم علیه ایران باشد، بی بی سی برخلاف شبکه های متعلق به آمریکا و اپوزیسیون ایرانی داخل آمریکا که وقیحانه به اسلام می تازند، بسیار زیرکانه و زیر بنایی عمل می کند.

شبکه بی بی سی بر خلاف صدای آمریکا هیچ گاه مستقیم به مبانی عقیدتی نظام حمله نکرده، بلکه سعی می کند در قالب عناوینی همچون"برنامه های پزشکی"، "مستند های تاریخی"، "پوشش اخبار زنان و ظلم به آنان در کشور های منطقه" و برنامه-هایی همچون"نوبت شما"، به مبانی عقیدتی نظام اسلامی حمله کند.

در حقیقت بی بی سی برخلاف صدای آمریکا هیچ وقت فردی همچون مشیری را به روی آنتن نمی آورد، بلکه سعی می کند در قالب اخباری جذاب همچون گزارش از کشورهای جهان به طرح افکار خود بپردازد.

در بحث تبلیغ شراب خواری، بی بی سی به طور مستقیم به قواعد فقهی اشاره نمی کند، چرا که می داند با اینکار مخاطب را به خود بدبین خواهد کرد، بلکه با زیرکی تمام به کشوری می پردازد که مردمانش از نظر وضعیت معیشتی تقریباً نزدیک به بخشی از جامعه ایران اند. بی بی سی به وصفی معجزه گونه از شراب می پردازد که در آن پیرمردی مبتلا به سرطان شفا پیدا می کند و در حال حاضر نیز با وجود اینکه چهل و پنچ سال از سرطانش می گذرد هنوز زنده است.

پیرمرد یونانی که دلیل عمر طولانی اش، شراب خوردن با خانواده و دوستان عنوان می شود.

این عمل بی بی سی در ذهن مخاطب واکنش "پس چرا شراب حرام است؟" را به وجود می آورد. مخاطب ناآگاه به این فکر مشغول می شود که چرا چیزی که برای مردم اثرات مفیدی به همراه دارد، قران و فقه آن را حرام اعلام کرده است؟

از سوی دیگر با شبیه سازی وضعیت اقتصادی آن منطقه به شرایطی که بخشی از جامعه به آن مبتلا است سعی می کند که شراب خواری را راه فرار نشان دهد، راه فراری که فایده جسمی هم دارد اما از نظر اسلام حرام است.

در حقیقت بی بی سی بدنبال این است که در مرحله اول این مسئله را در ذهن مخاطب بیاندازید که چرا اسلام، موردی با فایده را حرام اعلام کرده و در مرحله بعدی این مسئله را به تمام تفکر اسلامی تعمیم دهد و با زیر ضرب بردن تفکر اسلامی، مبانی عقیدتی نظام را نیز زیر سوال ببرد.

از آنجا که هر حمله ای، پاتک مخصوص به خود را دارد، عملیات های روانی و فرهنگی غرب نیز ضد حمله خاص خود را دارند، در حقیقت در جواب فرهنگ سازی های غرب باید به فرهنگ سازی دست زد که در ذیل به پاره ای از موارد اشاره می شود.

5 تیر 1392