h بخشش گناهان با بیماری - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بخشش گناهان با بیماری,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بخشش گناهان با بیماری,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بخشش گناهان با بیماری

بخشش گناهان با بیماری

بیماری یکی از ویژگیها و خصلت هایی است که خداوند در وجود هرموجود زنده ای قرار داده است. به گزارش ظهور12، بولتن نیوز به نقل از قدس آنلاین، نوع نگاه به بیماری می تواند در افراد متفاوت باشد آنها که فقط به جسم می نگرند بیماری را سختی و عذاب می بینند و آنها که به ماوراء می اندیشند وصبوری پیشه می گیرند از بیماری، پلکانی برای ترقی معنوی خود می سازند.

نگاه زیبای پیامبر اعظم به بیماری و شخص بیمار شاید با برداشت ما از بیماری متفاوت باشد.

ایشان می فرمایند:

از برای شخص بیمار چهار خصلت وجود دارد

1- قلم از او برداشته شود (یعنی آن واجبی که بر اثر بیماری ترک کرده و یا آن حرامی که بر اثر بیماری مجبور به انجامش شده مواخذه نمی شود)

2- خداوند به فرشته (اعمال)دستور می دهد که هر عبادتی که در حال سلامتی انجام می داده برایش بنویسند

3- و (چون)بیماری در هرعضوی از اعضای بدنش وارد می شود ،گناهان آن عضو خارج می شود و اگر (در این حال از بیماری)مرد آمرزیده مرده است

4- و اگر سلامتی بازیافت و زنده بماند(بازهم) آمرزیده شده است.

(و آمرزش مربوط به حق الله است و حقوق مردم با بیماری از انسان ساقط نمی شود)

وسایل الشیعه ج2ص401)

3 تیر 1392