h دستگیری خاخام معروف اسرائیلی به اتهام رشوه خواری - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دستگیری خاخام معروف اسرائیلی به اتهام رشوه خواری,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دستگیری خاخام معروف اسرائیلی به اتهام رشوه خواری,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دستگیری خاخام معروف اسرائیلی به اتهام رشوه خواری

دستگیری خاخام معروف اسرائیلی به اتهام رشوه خواری

رسانه‌های اسرائیلی از بازداشت عالی‌رتبه‌ترین خاخام اسرائیلی توسط نیروهای پلیس این رژیم به دلیل رشوه خواری خبر دادند.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت، نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی با یورش به منزل "یونا مصغار"، عالی‌رتبه‌ترین خاخام اسرائیلی وی را به اتهام دریافت رشوه بازداشت و همه اسناد و مدارک وی را پس از تفتیش کامل منزلش مصادره کردند.

این روزنامه همچنین نوشت: مصغار پس از انجام تحقیقات از وی و صدور حکم حبس خانگی به مدت 15 روز به اتهام رشوه خواری و پولشویی، به صورت موقت آزاد شد.

31 خرداد 1392