h دردناکترین عکس برای یک مادر!+عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دردناکترین عکس برای یک مادر!+عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دردناکترین عکس برای یک مادر!+عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دردناکترین عکس برای یک مادر!+عکس

دردناکترین عکس برای یک مادر!+عکس

دردناکترین عکس برای یک مادر!+عکس
این مادر که به نوعی قلبش شکسته بود از مسئولان خواست تا هیچ وقت فرزندش این عکس را نبیند.
پدر این پسر معلول از مسئولان مدرسه خواست تا عکس دیگری از جشن فارغ التحصیلی آنها بگیرد تا پسر احساس ناراحتی نکند.
این عکس می تواند یکی از دردناک ترین عکس هایی باشد که یک مادر آن را می بیند. مادر این پسر وقتی عکس فرزند معلولش در مدرسه را دید که با دوستان دیگرش با فاصله قرار داده شده بود، شکایت و اعتراض خود را به مسئولان مدرسه ابتدایی ابراز داشت.  دردناک ترین عکس برای یک مادر این مادر که به نوعی قلبش شکسته بود از مسئولان خواست تا هیچ وقت فرزندش این عکس را نبیند. در این عکس که در مدرسه ابتدایی گرفته شده بود ۲۳ شاگرد کلاس دوم ابتدایی در جشن فارغ التحصیلی خود در کنار هم ایستاده بودند اما این پسر معلول با فاصله از آنها قرار گرفته بود. پدر این پسر معلول از مسئولان مدرسه خواست تا عکس دیگری از جشن فارغ التحصیلی آنها بگیرد تا پسر احساس ناراحتی نکند.
 
31 خرداد 1392